Điều khoản và quy định chung

Chấp nhận điều khoản

Khi bạn truy cập và sử dụng website của chúng tôi, bạn đồng ý tuân thủ các điều khoản và quy định được nêu trong tài liệu này. Nếu bạn không đồng ý với bất kỳ điều khoản nào, vui lòng không tiếp tục sử dụng dịch vụ của chúng tôi.

Quyền sở hữu trí tuệ

Tất cả nội dung trên website, bao gồm nhưng không giới hạn các hình ảnh, văn bản, biểu đồ, biểu mẫu, logo, và dấu hiệu thương hiệu là tài sản của chúng tôi hoặc các bên thứ ba đã cấp phép. Bạn không được sử dụng, sao chép, phân phối hay tái sản xuất nội dung này mà không có sự đồng ý bằng văn bản từ chúng tôi.

Thông tin dịch vụ và giá cả

Chúng tôi cam kết cung cấp thông tin chính xác và đầy đủ về các dịch vụ mà chúng tôi cung cấp. Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ sai sót hoặc thiếu sót nào trong thông tin dịch vụ. Giá cả dịch vụ có thể thay đổi mà không cần thông báo trước. Bạn nên kiểm tra kỹ thông tin dịch vụ trước khi đồng ý ký hợp đồng.

Quyền và trách nhiệm của người dùng

Khi sử dụng dịch vụ của chúng tôi, bạn cam kết cung cấp thông tin chính xác và tuân thủ các quy định và điều khoản được đề ra. Bạn chịu trách nhiệm đối với hoạt động của mình trên website và không được sử dụng dịch vụ của chúng tôi cho mục đích bất hợp pháp hoặc gây hại đến người khác.

Thay đổi điều khoản

Chúng tôi có quyền thay đổi các điều khoản và quy định này mà không cần thông báo trước. Việc sử dụng tiếp tục của bạn sau các thay đổi này sẽ đồng nghĩa với việc bạn chấp nhận những thay đổi đó.

Liên hệ

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc ý kiến về Điều khoản và quy định chung này, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua thông tin liên hệ được cung cấp trên trang web.

5/5 - (1 bình chọn)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *